guarante

https://www.antik-war.lv/viewforum.php?f=1
* При проблемах с авторизацией, укажите ваш логин, телефон, старый(неработающий) э-адрес и новый(работающий) э-адрес.

* Ja rodas problēmas ar autorizāciju, norādiet savu lietotājvārdu, tālruņa numuru, veco (nestrādājošo) un jauno (darba) e-adresi.